Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

 

Korzystanie z bloga i strony internetowej https://plecakidlafirm.pl/ oraz sklepu internetowego pod nazwą PROSPOT znajdującego się pod adresem https://prospot.pl/ oraz https://b2b.prospot.pl/ oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Jako Użytkownik zapoznaj się z jej postanowieniami. Poniższy spis treści pomoże Ci w tym. Informuję Cię w niej, w jaki sposób troszczę się o dane Użytkowników, jak je przetwarzam, komu je powierzam i wiele innych ważnych kwestii związanych z danymi osobowymi.

 

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI 1

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA?. 4

CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST KONSEKWENCJĄ ICH NIEPODANIA?. 4

W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA PODAWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY?. 4

W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE?. 7

JAKIE SĄ UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA?. 7

CZY UŻYTKOWNIK MOŻE COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ?. 8

CZY PRZEKAZUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA DO PAŃSTW TRZECICH?. 9

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?. 9

LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON.. 10

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – FACEBOOK/ INSTAGRAM... 11

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – TWITTER. 12

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – LINKEDIN.. 13

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH.. 14

KIM MOGĄ BYĆ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?. 15

CZY POWOŁALIŚMY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?. 16

CZY PROFILUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?. 16

 

­­­­­­­­­­­­­­­­

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronach internetowych https://prospot.pl/, https://b2b.prospot.pl/ oraz https://plecakidlafirm.pl/.

 

Współadministratorami strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach są: Rafał Gralak, wspólnik spółki cywilnej PRO SPOT RB, posiadający NIP:9521955338 oraz REGON:141453614, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Bartosz Lachowicz, wspólnik spółki cywilnej PRO SPOT RB posiadający NIP: 5242526990 oraz REGON: 146672404 zgodnie z dokumentem zawartym w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wspólnie działający w formie spółki cywilnej pod nazwą PRO SPOT RB, pod adresem ul. Niska 13, 05-800 Pruszków, NIP: 952-212-51-36.

 

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych oraz o prywatność Użytkownika Strony. Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą Stronę.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się ze Współadministratorami poprzez adres e-mail: kontakt@prospot.pl

Współadministratorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Współadministratorów. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności. 

 

§2 DEFINICJE

 

Współadministratorzy – Rafał Gralak, wspólnik spółki cywilnej PRO SPOT RB, posiadający NIP:9521955338 oraz REGON:141453614, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Bartosz Lachowicz, wspólnik spółki cywilnej PRO SPOT RB posiadający NIP: 5242526990 oraz REGON: 146672404 zgodnie z dokumentem zawartym w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wspólnie działający w formie spółki cywilnej pod nazwą PRO SPOT RB, pod adresem ul. Niska 13, 05-800 Pruszków, NIP: 952-212-51-36.

W związku z powstaniem spółki cywilnej pomiędzy wyżej wymienionymi wspólnikami, zachodzi współadministrowanie danymi osobowymi.

Współadministratorzy współadministrują danymi osobowymi zgodnie z umową o współadministrowanie.

Szczegóły współadministrowania zawarte są w treści niniejszej Polityki prywatności.

Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

Strona– strona internetowa, blog i sklep internetowy znajdujące się pod adresem https://plecakidlafirm.pl/ , https://prospot.pl/ oraz  https://b2b.prospot.pl/.

Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki newslettera, w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z Użytkownikiem.

Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Współadministratorów na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Współadministratorzy informują o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Współadministratorów i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Współadministratorów, którym jest marketing bezpośredni, w tym wysyłanie treści marketingowych i handlowych za zgodą Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat wysyłki Newslettera znajdują się w dalszej części niniejszej polityki prywatności.

RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

§3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA?

 

Współadministratorami danych osobowych Użytkownika są: Rafał Gralak, wspólnik spółki cywilnej PRO SPOT RB, posiadający NIP:9521955338 oraz REGON:141453614, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Bartosz Lachowicz, wspólnik spółki cywilnej PRO SPOT RB posiadający NIP: 5242526990 oraz REGON: 146672404 zgodnie z dokumentem zawartym w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wspólnie działający w formie spółki cywilnej pod nazwą PRO SPOT RB, pod adresem ul. Niska 13, 05-800 Pruszków, NIP: 952-212-51-36.

 

Wspólnicy spółki cywilnej PRO SPOT RB wspólnie administrują danymi osobowymi na mocy zawartej umowy o współadministrowanie.

 

CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST KONSEKWENCJĄ ICH NIEPODANIA?

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Współadministratorów jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.

Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Współadministratorzy nie potrzebują przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Współadministratorzy nie wymagają i nie chcą przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Współadministratorom.

 

W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA PODAWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY?

 

Dane osobowe Użytkownika na Stronie Współadministratorów mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);
 2. wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień produktów i usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 3. udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach Współadministratorów lub podmiotów przez niego polecanych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 4. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Współadministratorów);
 6. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 7. kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Współadministratorów), jeśli jesteś już moim klientem;
 8. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Współadministratorów);
 9. badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Współadministratorów),
 10. tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Współadministratorów);
 11. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Współadministratorów);
 12. wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 13. zarządzania Stroną internetową i stronami Współadministratorów na innych platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Współadministratorów);
 14. w celu wysyłania newslettera - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Współadministratorów polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda),
 15. w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Współadministratorów do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Współadministratorów),
 16. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Współadministratorów),
 17. w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Współadministratorów),
 18. w celu obsługi fanpage pod nazwą „OGIO Poland” i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Współadministratorów),
 19. w celu obsługi konta na Instagramie pod nazwą „OGIO_POLAND”, „AMPHIBIOUS_POLAND”, „PLECAKI_DLA_FIRM” i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Współadministratorów),
 20. w celu obsługi konta na Twitterze pod nazwą „ogio_poland” i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Współadministratorów),
 21. w celu obsługi konta na LinkedIn pod nazwą „ProSpot RB” i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Współadministratorów),
 22. w celu kierowania reklamy w mediach społecznościowych i na stronach internetowych, typu Facebook LeadsAds lub Facebook Custom Audience oraz kierowania remarketingu  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Współadministratorów) polegający na promocji i reklamie usług Współadministratorów poprzez remarketing kierowany do osób zapisanych na mailing lub odwiedzających daną stronę internetową).

Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Współadministratorzy nie potrzebują przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Współadministratorzy nie wymagają i nie chcą przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Współadministratorom.

W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE?

 

Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies.

Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o cookies przeczytasz w dalszej części niniejszej polityki.

Dane mogą też być zbierane na potrzeby wypełnienia formularzy znajdujących się na Stronie, o czym jest mowa w dalszej części polityki prywatności.

 

JAKIE SĄ UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA?

 

Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.:

 • prawo dostępu do treści jego danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo poprawiania danych, 
 • prawo sprostowania danych,
 • prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
 • prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
 • prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Współadministratorzy zwracają uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania ograniczeń dotyczących uprawnień Użytkownika odsyłam do treści RODO. 

Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Współadministratorów poprzez adres e-mail: kontakt@prospot.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Współadministratorów, jeśli został podany w niniejszej polityce prywatności, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO.

 

CZY UŻYTKOWNIK MOŻE COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ?

 

 Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Współadministratorów i zaprzestaniem wskazanych działań (w przypadku zapisu na podstawie zgody). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Współadministratorów.

Każdorazowo, Współadministratorzy odniosą się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.

CZY PRZEKAZUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA DO PAŃSTW TRZECICH?

 

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej - do państw trzecich. 

W związku z faktem, że Współadministratorzy korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich usług. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:  

 1. współprace z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?

 

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Współadministratorów przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:

 1. przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów czy Użytkowników,
 2. przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,
 3. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
 4. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
 5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
 6. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Współadministratorów,
 7. przez okres maksymalnie 2 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Współadministratorów.

Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

Szczegółowe okresy przetwarzania danych osobowych, dotyczące poszczególnych czynności przetwarzania, znajdują się w rejestrze czynności przetwarzania Współadministratorów.

 

LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON

 

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Współadministratorzy nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

 

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – FACEBOOK/ INSTAGRAM

 

Współadministratorami danych osobowych Użytkownika na stronie fanpage pod nazwą „OGIO Poland” w serwisie Facebook oraz w serwisie Instagram pod nazwą „OGIO_POLAND”, „AMPHIBIOUS_POLAND” i „PLECAKI_DLA_FIRM” (dalej łącznie jako Fanpage) są Współadministratorzy. 

Dane osobowe Użytkownika podawane na Fanpage będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage.

Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes Współadministratorów polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i Obserwującymi Fanpage. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie Fanpage.

Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Współadministratorów, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z regulaminów Facebooka oraz Instagrama. 

W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować Fanpage. Współadministratorzy nie będą jednak wówczas wyświetlać Użytkownikowi żadnych treści pochodzących  od Współadministratorów a związanych z Fanpage. 

Współadministratorzy widzą dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach. 

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami. 

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak Facebook Inc. i spółki powiązane, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage Współadministratorów, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook. 

Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej polityce prywatności.

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka.

Dane te mogą być też profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do Użytkownika.  Nie będą profilowane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności Użytkownika).

Powyższe zasady związane z danymi w ramach portalu Facebook stosuje się również do portalu Instagram.

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – TWITTER

Współadministratorami danych osobowych Użytkownika w portalu Twitter na koncie „Ogio_poland” (dalej jako konto Twitter) są Współadministratorzy. 

Dane osobowe Użytkownika podawane na koncie Twitter będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania kontem, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności.

Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes Współadministratorów polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i Obserwującymi konto Twitter. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie treści/obserwowanie konta Twitter.

Zasady panujące na koncie Twitter są ustalane przez Współadministratorów, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Twitter wynikają z regulaminów Twittera. 

W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować konto Twitter należące do Współadministratorów. Współadministratorzy nie będą jednak wówczas wyświetlać Użytkownikowi żadnych treści pochodzących  od Współadministratorów a związanych z kontem Twitter „Ogio_poland”. 

Współadministratorzy widzą dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Twitter i na warunkach zawartych w jego regulaminach. 

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia konta Twitter na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie treści/kliknięcie „Obserwuj” lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami. 

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Twitter, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym konto Twitter Współadministratorów, serwisowi IT, wirtualnym asystentom, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Twitter. 

Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej polityce prywatności.

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Twittera, w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Portal Twitter stosuje mechanizmy zgodności w postaci standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską numer 2004/915/EC lub 2010/87/EU.

W ramach korzystania z portalu Twitter dane nie będą profilowane i przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności Użytkownika).

Współadministratorzy zalecają zapoznanie się z polityką prywatności Twittera: https://twitter.com/en/privacy .

 

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – LINKEDIN

Współadministratorami danych osobowych Użytkownika w portalu LinkedIn na koncie „ProSpot RB” (dalej jako konto LinkedIn) są Współadministratorzy. 

Dane osobowe Użytkownika podawane na koncie LinkedIn będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania kontem, komunikowania się z Użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do Użytkownika treści marketingowych i tworzenia społeczności.

Podstawą ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes Współadministratorów polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami i Obserwującymi konto LinkedIn. Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie treści/obserwowanie konta LinkedIn.

Zasady panujące na koncie LinkedIn są ustalane przez Współadministratorów, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym LinkedIn wynikają z regulaminów LinkedIn. 

W każdej chwili, Użytkownik może przestać obserwować konto LinkedIn należące do Współadministratorów. Współadministratorzy nie będzie jednak wówczas wyświetlać Użytkownikowi żadnych treści pochodzących  od Współadministratorów a związanych z kontem LinkedIn „ProSpot RB”. 

Współadministratorzy widzą dane osobowe Użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy LinkedIn i na warunkach zawartych w jego regulaminach. 

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia konta LinkedIn na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie treści/kliknięcie „Obserwuj” lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, wysłanie wiadomości oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrony przed roszczeniami. 

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal LinkedIn, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym konto LinkedIn Współadministratorów, serwisowi IT, wirtualnym asystentom, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem LinkedIn. 

Pozostałe uprawnienia Użytkownika opisane są w niniejszej polityce prywatności.

Dane Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem LinkedIn, w związku z ich przechowywaniem na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Portal LinkedIn stosuje mechanizmy zgodności w postaci standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską numer 2004/915/EC lub 2010/87/EU.

W ramach korzystania z portalu LinkedIn dane nie będą profilowane i przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO (mając negatywny wpływ na prawa i wolności Użytkownika).

Współadministratorzy zalecają zapoznanie się z polityką prywatności LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Współadministratorów. Współadministratorzy przetwarzają informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.

W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

 

KIM MOGĄ BYĆ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?

 

Współadministratorów informują, że korzystają z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy kurierskie, firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy oferujące usługi księgowe, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

Współadministratorzy informują Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

 1. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186, oraz Przelewy24 należące do PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań– w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych,
 2. Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin– dostawca systemu do fakturowania i sytemu księgowego WF-Mag, oraz platformy e-commerce WAPRO ERP,
 3. pl S.A. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin– w celu obsługi domeny i serwera pocztowego,
 4. BaseLinker sp. z o.o. sp. k, Plac Solny 15, 50-062 Wrocław, KRS: 0000815762 – w celu zintegrowania platform zakupowych,
 5. innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Współadministratorów i jego klientów, np. firmie księgowej, informatycznej, graficznej, copywriterskiej, firmom kurierskim, kancelariom prawnym, itd.
 6. urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.

 

CZY POWOŁALIŚMY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?

 

Współadministratorami Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Współadministratorów tych danych.

 

CZY PROFILUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?

 

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.

W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Współadministratorzy kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie.

Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o reklamie behawioralnej kliknij tutaj: https://www.youronlinechoices.com/pl/o-reklamie-behawioralnej

 

§4 FORMULARZE

 

Współadministratorzy stosują następujące rodzaje formularzy w ramach Strony:

 1. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim miejscu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów Współadministratorów, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera.

Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Współadministratorów telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Współadministratorów oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera, w tym m.in. do informowania o usługach, nowych wpisach blogowych, produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez Współadministratorów lub produktach osób trzecich polecanych przez niego. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.

Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 2 lat w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wysyłka newslettera może zostać zaprzestana w przypadku niewykazania przez Użytkownika aktywności przez minimum 1 rok od rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego newslettera). W takim przypadku, Współadministratorzy usuną dane Użytkownika z systemu do wysyłki newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od Współadministratorów, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Współadministratorami w inny, wybrany w tym celu sposób.

System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.).

Współadministratorzy może także prowadzić remarketing  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, polegający na promocji i reklamie usług kierowany do osób zapisanych na newsletter, w ten sposób, że podane adresy e-mail subskrybentów zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Facebook Inc. tzw. menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Współadministratorów lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Współadministratorów, pod warunkiem, że subskrybenci newslettera są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza subskrybentów). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Współadministratorzy zalecają zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika i subskrybenta.

 

 1. Formularz zamówienia w Sklepie – Składając zamówienie w sklepie internetowym Współadministratorów musisz podać określone dane zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie sprzedaży w celu realizacji zamówienia, realizacji obowiązków prawnych nałożonych na a, Współadministratorów rozliczeń, rozpatrywania roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, a także w celu marketingu bezpośredniego w stosunku do klientów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Współadministratorów.

Są to głównie: imię, nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania lub siedziba firmy, adres e-mail. Jeżeli posiadasz już konto użytkownika w sklepie to wówczas wystarczy podanie loginu (lub adresu e-mail) oraz hasła i zalogowanie się na swoje konto, a następnie dokonanie dalszych kroków związanych z zamówieniem.

Współadministratorzy przechowują dane przez czas realizacji zamówienia czy usługi, a po jej wykonaniu przez okres niezbędny do ochrony przed roszczeniami. Ponadto, przez czas wskazany przepisami prawa np. podatkowego (m.in. okres przechowywania faktur).

 

 1. Formularz reklamacji i odstąpienia od umowy – W przypadku korzystania z usług lub produktów Współadministratorów możesz złożyć reklamację lub odstąpić od zawartej umowy. W tym celu, Współadministratorzy umożliwiają Ci wypełnienie formularza reklamacyjnego i formularza odstąpienia od umowy załączonych do regulaminu sprzedaży. Możesz także dokonać tych czynności bez wypełniania formularza, jednakże podając niezbędne dane.

Wymagane w tym wypadku dane to: imię, nazwisko lub ewentualnie nazwa użytkownika, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy (jeżeli zamówienie było dokonywane w imieniu firmy), adres e-mail, numer telefonu (ewentualnie), numer rachunku bankowego (jeśli konieczny będzie zwrot), NIP lub inne wskazane informacje.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminem sprzedaży. Dane będą przechowywane w celu realizacji procedury reklamacyjnej / odstąpienia od umowy  oraz w celach archiwalnych i obrony przed roszczeniami.

 

 1. Formularz rejestracyjny założenia konta Użytkownika w sklepie internetowym – Użytkownik ma możliwość założenia konta w sklepie internetowym i w tym celu powinien dokonać odpowiedniej rejestracji i podania danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, a następnie hasła.

Założenie konta odbywa się na zasadach podanych w regulaminie sprzedaży i jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Zasady utrzymywania konta oraz jego ewentualnego usunięcia zawarte są w regulaminie.

Obowiązkowe są dane oznaczone jako takie i bez ich podania nie będzie możliwe założenie konta użytkownika. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

 1. Formularz kontaktowy związany z ofertą – umożliwia wysłanie wiadomości do Współadministratorów i kontakt z nim drogą elektroniczną. Dane osobowe w postaci imienia, adres e-mail oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez Współadministratorów zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem oraz w celu przedstawienia mu oferty na jego żądanie.

Po zakończeniu kontaktu z Tobą, dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem Współadministratorów. Współadministratorzy nie są w stanie określić dokładnego okresu archiwizacji, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże, maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa.

 

Współadministratorzy mogą powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika (na podstawie umowy powierzenia). Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.

 Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług, na ich stronach internetowych.

§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad czy wskazówek specjalistycznych (np. edukacyjnych) i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli Użytkownik chce uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, powinien skontaktować się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Współadministratorami na podane dane kontaktowe. Współadministratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na ich podstawie.
 2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Współadministratorów (np. zdjęcia, teksty, inne materiały, itp.). Współadministratorzy nie wyrażają zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.
 3. Współadministratorzy informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Współadministratorów stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Współadministratorzy mogą także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Współadministratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie w sposób niezgodny z prawem.
 5. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.

§6 TECHNOLOGIE

 

W celu korzystania ze strony internetowej Współadministratorów niezbędne jest posiadanie:

 1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet
 2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
 3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www
 4. Oprogramowanie umożliwiające odczyt treści w przedstawionych formatach np. pdf., video, mp3, mp4.

 

§7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

 1. Podobnie jak większość stron internetowych, Strona Współadministratorów, dalej jako Strona korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.
 2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz ze Strony.
 4. Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio ze Strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż Strona).
 5. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości naszej strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz potrzeb innych odwiedzających ją użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu możemy ulepszać stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd.
 6. Współadministratorzy stosują następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:
 7. Piksel konwersji Facebooka oraz reklamy tworzone poprzez portal Facebook Facebook Ads (Facebook Custom Audiences) – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Współadministratorów. Współadministratorzy mogą również kierować treści reklamowe do Użytkownika poprzez portal Facebooka w ramach reklam kontaktowych.

Narzędzie Piksel Facebooka dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights). Współadministratorzy mogą również kierować treści reklamowe do Użytkownika poprzez portal Facebooka w ramach reklam kontaktowych.  

Współadministratorzy mogą także prowadzić remarketing  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, polegający na promocji i reklamie usług kierowany do osób, które wyraziły zgodę na wysyłkę ofert (lub osób do nich podobnych lub do użytkowników, którzy polubili Fanpage) w ten sposób, że podane adresy e-mail zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Facebook Inc. tzw. menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Współadministratorów lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Współadministratorów, pod warunkiem, że osoby te są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza kontaktów). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Współadministratorzy zalecają zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika. 

Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca portalu Facebook może łączyć te informacje z informacjami jakie Użytkownik przekazuje mu w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami. 

Współadministratorzy zalecają zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Facebooka i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation. W każdej chwili można zrezygnować z plików  cookies odpowiedzialnych za wyświetlanie reklam remarketingowych np. na https://www.facebook.com/help/1075880512458213/.

Użytkownik korzystając ze strony wyraża zgodę na instalację wskazanego cookie na swoim urządzeniu końcowym. 

 1. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Współadministratorów polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Współadministratorów i optymalizację Strony.

W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Współadministratorzy nie przetwarzają jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.

Współadministratorzy zalecają zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.

 

 1. Wtyczki kierujące do social mediów Facebook, Instagram, Twiter, LinkedIn.

Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Współadministratorów, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.).

Współadministratorzy zalecają zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka przed założeniem konta w tym portalu. Współadministratorzy nie mają wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy np. Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt. Współadministratorzy nie mają wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.  

Powyższe wskazówki należy odnieść również do obsługi:

Facebook – fanpage znajdujący się pod adresem URL: https://www.facebook.com/OGIOPOLAND ,

Profilu na portalu społecznościowym Instagram, znajdującego się pod adresem URL: https://www.instagram.com/ogio_poland/?hl=pl ,

https://www.instagram.com/amphibious_poland/?hl=pl ,

https://www.instagram.com/plecaki_dla_firm/?hl=pl ,

Konta na potalu Twitter znajdujący się pod adresem URL: https://twitter.com/ogio_poland.

Konta na portalu LinkedIn znajdujący się pod adresem URL:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL#collect.

 1. Narzędzia służące do oceny efektywności kampanii reklamowych Google Ads - w celu prowadzenia kampanii reklamowych oraz remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Współadministratorów.

Współadministratorzy nie gromadzą żadnych danych, które pozwalałyby na identyfikację danych osobowych Użytkownika. Współadministratorzy zalecają zapoznanie się z polityką prywatności Google w celu poznania szczegółów działania tych funkcji oraz ich ewentualnego wyłączenia z poziomu przeglądarki Użytkownika.

 1. Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców,

Współadministratorzy mogą osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów.

Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści jakich dokonał Użytkownik. 

Jeśli nie chcesz, żeby miało to miejsce, wyloguj się z danego portalu (jeśli posiadasz tam konto i jesteś zalogowany) zanim odwiedzisz moją Stronę lub nie odtwarzaj danych treści na Stronie. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować wyświetlanie Ci określonych treści z określonych portali. 

 1. Cookies służące do odzyskiwania porzuconych koszyków i aktywności Użytkownika na stronie sklepu internetowego,

- w celu skierowania do Użytkownika komunikacji reklamowej związanej z niezakończonym zamówieniem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Współadministratorów.

 1. Powiadomienia typu web push, z poziomu przeglądarki,

- w celu lepszej komunikacji z Użytkownikiem oraz szybszego przekazywania mu wartościowych treści czy ofert, Współadministratorzy umożliwiają wyrażenie zgody na otrzymywanie powiadomień typu web push z poziomu przeglądarki Użytkownika.

Aby wyrazić zgodę na odbieranie powiadomień web push Użytkownik powinien na komunikacie wysyłanym przez jego przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję „wyświetlaj powiadomienia” lub inną bliskoznaczną (każda przeglądarka może inaczej nazywać tę opcję).

Zgoda na otrzymywanie ww. powiadomień może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Współadministratorzy nie przetwarzają żadnych danych osobowych Użytkowników korzystających z powiadomień typu web push. Użytkownicy są identyfikowani wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane przez ich przeglądarki internetowe, do których Współadministratorzy nie mają dostępu.

 1. Współadministratorzy ponownie zalecają zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.
 2. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Współadministratorzy informują, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie.
 5. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

§8 ZGODA NA COOKIES

 

Podczas pierwszego wejścia na Stronę Użytkownik musi wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody.  Jeżeli Użytkownik nie chce takiej zgody wyrazić powinien opuścić Stronę. Zawsze też, Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w  przeglądarce Użytkownika znajdują się niezbędne informacje.

 

§9 LOGI SERWERA

 

 

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 5. Współadministratorzy nie wykorzystują w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

 

Data publikacji Polityki Prywatności: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­12-10-2020 r.

Data ostatniej aktualizacji: ­­­­­­­­­­­­­­­­15-02-2021 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl